TARYFA CEN I OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BIERAWA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 24 f ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328) wprowadza się nową Taryfę cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bierawa na okres 3 lat.

W okresie od 29.05.2018 r. do 28.05.2021 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat.

Taryfa


ORZECZENIE PPIS O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Stare Koźle

ocena wody Dziergowice

ocena wody Korzonek

 

 

 

 

 

 

wniosek o wydanie warunków przyłącza

wniosek o zawarcie uwowy

informacja konsumencka i cennik wynagrodzeń