TARYFA CEN I OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BIERAWA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 24 f ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r.,poz. 2028) wprowadza się nową Taryfę cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bierawa na okres 3lat.
W okresie od 22.06.2021 r. do 21.06.2024 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat.

TARYFA


ORZECZENIE PPIS O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

 

ocena wody Dziergowice

ocena wody Korzonek

ocena wody Stare Koźle

 

 


KOMUNIKAT;

  1. Komunikat 1_2021

 

 


WNIOSKI DO POBRANIA;

 

wniosek o wydanie warunków przyłącza  

wniosek o zawarcie uwowy

informacja konsumencka broszura na 2021-2022

cennik za wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bierawa beczką asenizacyjną o pojemności 6,7