TARYFA CEN I OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BIERAWA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 24 f ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r.,poz. 2028) wprowadza się nową Taryfę cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bierawa na okres 3lat.
W okresie od 29.05.2024 r. do 28.05.2027 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat.

Taryfa – C.RZT.70.25.2024

_______________________________________________________________________________________

WYNIKI BADAŃ WODY

wyniki – twardość ogólna 2023r

wyniki – twardość ogólna 2022r

Wyniki badania twardość ogólna 2021r

Wyniki badań wody wrzesień 2021

Wyniki badań wody listopad 2021r

Wyniki badań wody styczeń 2022r

Wyniki badań wody kwiecień 2022r

Wyniki badań wody czerwiec 2022r

Wyniki badań wody lipiec 2022r

Wyniki badań wody listopad 2022r

Wyniki badań wody styczeń 2023r

Wyniki badań wody kwiecień 2023r

Wyniki badań wody lipiec 2023r

Wyniki badań wody wrzesień 2023r

Wyniki badań wody styczeń 2024r


ORZECZENIE PSSE O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

ocena wody Dziergowice (listopad 2021)

ocena wody Korzonek (listopad 2021)

ocena wody Stare Koźle (listopad 2021)

Ocena wody Stare Koźle – luty 2022

Ocena wody Korzonek – luty 2022

Ocena wody Dziergowice – luty 2022

Ocena wody Bierawa Dziergowice PIS-maj2022

Ocena wody Bierawa Korzonek PIS-maj2022

Ocena wody Bierawa Stare Koźle PIS-maj2022

Ocena wody Dziergowice – maj 2022

Ocena wody Korzonek – maj 2022

Ocena wody Stare Koźle – maj 2022

ocena wody Stare Koźle – czerwiec 2022

ocena wody Korzonek – czerwiec 2022

ocena wody Dziergowice – czerwiec 2022

ZGKiM Dziergowice – lipiec 2022

ZGKiM Korzonek – lipiec 2022

ZGKiM Stare Koźle – lipiec 2022

Dziergowice-lipiec 2022

Korzonek-lipiec 2022

Stare Koźle-lipiec 2022

Ocena wody Dziergowice. – listopad 2022

Ocena wody Korzonek – listopad 2022

Ocena wody Stare Koźle – listopad 2022

Ocena wody Dziergowice – Listopad 2022

Ocena wody Korzonek-Listopad 2022

Ocena wody Stare Koźle-Listopad 2022

Ocena wody Dziergowice – styczeń 2023

Ocena wody Korzonek – styczeń 2023

Ocena wody Stare Koźle – styczeń 2023

Korzonek kwiecień 2023

Stare Koźle kwiecień 2023

Dziergowice kwiecień 2023

Dziergowice czerwiec 2023

Korzonek czerwiec 2023

Stare Koźle czerwiec 2023

Dziergowice – sierpień 2023

Stare Koźle- sierpień 2023

Korzonek – sierpień 2023

Korzonek – wrzesień 2023

Dziergowice – wrzesień 2023

Stare Koźle – wrzesień 2023

Stare Koźle – październik 2023

Korzonek – październik 2023

Dziergowice – październik 2023

Stare Koźle – GRUDZIEŃ 2023

Korzonek – GRUDZIEŃ 2023

Dziergowice – GRUDZIEŃ 2023

Dziergowice – LUTY 2024

Korzonek – LUTY 2024

Stare Koźle – LUTY 2024

Dziergowice – marzec 2024

Korzonek – marzec 2024

Stare Koźle – marzec 2024


ocena wody Stare Koźle

ocena wody z dnia 17.09.2021 

ocena wody Korzonek

ocena wody Dziergowice

ocena wody Stare Koźle 2

ocena wody Stare Koźle 1


KOMUNIKAT

  1. Komunikat 1_2021 
  2. Decyzja Nr 46_A_HK_202
  3. Komunikat nr 2_2021
  4. Brak wody 14 wrzesień 2021
  5. Komunikat 3_2021 z dnia 17.IX.2021

WNIOSKI DO POBRANIA;

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

wniosek o wydanie warunków przyłączenia

informacja konsumencka broszura na 2023-2024

cennik za wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bierawa beczką asenizacyjną o pojemności 6,7 – obowiązuje od 01.04.2022r

Archiwa

Kategorie

  • Brak kategorii