https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,11141,mpid,7,uid,141075084486d41d,min,0,nd,1,mimetype,image%2Fpng,/Rachmistrz%2023%2006-PI%20some.png,maxwidth,1440,maxheight,728?f=Rachmistrz%2023%2006-PI%20some.png

 


Naklejki „POPIÓŁ” do odbioru w ZGKiM

w Bierawie

 

Urząd Gminy Bierawa informuje, że właściciele (mieszkańcy) nieruchomości zamieszkałych mogą odebrać naklejki na pojemniki z napisem „POPIÓŁ” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Bierawie.